Dünya ülkeleri IQ ortalaması! Türkiye kaçıncı sırada?

16.08.2023 - Çarşamba 13:44

Türkiye ortalama 87 IQ puanıyla 108 ülke arasında 59’uncu sırada yer alıyor.

Belirli bir ulusun ya da nüfusun zekâsı sorusu tartışmalı olabilir. Aslında zekâ ulusal, siyasî ve coğrafî faktörlerden etkilenir.

Genellikle şaşırtıcı ama bilimsel olarak kanıtlanmış bir şekilde, daha sıcak bir iklim zekâ katsayısını kötü yönde etkilemektedir.

ABD, ortalama 97 IQ puanıyla ülkeler sıralamasında 29’uncu sırada yer almaktadır. Hong Kong sakinleri, 106 puanla dünya çapında en yüksek zekâ puanına ulaşıyor.

Türkiye ise ortalama 87 IQ puanıyla 59’uncu sırada bulunuyor.

Son sırada ise sadece 51 puanla Nepal yer alıyor.

Zekâ tanımı

Tanım, zekâ katsayısının, entelektüel yeteneğin bir ölçüsü olduğunu belirtir. IQ genellikle somut bir performansla ve hatta eğitimle karıştırılır; oysa IQ, performans gösterme "yeteneğidir". Başka bir deyişle, kavrama, birleştirme ve öğrenme yeteneğidir.

Bir kişi daha düşük bir eğitim seviyesine sahip olduğu için daha az zeki değildir. Bunun yerine, aynı eğitimi daha az çabayla elde edebilen kişi daha zeki olarak sınıflandırılır.

Örneğin, bazı zekâ testlerinde güncel politikacıların isimleri ayrıntılı olarak sorulur. Bu, kişinin bir ismi ve konumunu sadece medyanın etkisiyle ne kadar iyi hatırlayabildiğini belirler.

Zekâ bölümü, 100 puanlık bir ortalama değere uyarlanmıştır. Yüzde 15'lik bir standart sapma için, 85 ile 115 arasında bir IQ normal olarak not edilmelidir. Kişinin psikolojik ve fiziksel durumuna bağlı olarak, sonuçlar 10 puana kadar da değişebilir.

Zekâ bir öğrenme yeteneği değildir, ancak bilinçli olarak artırılabilir. Düzenli beyin eğitimi ile bireysel beceriler özel olarak ele alınır ve performans artışı sağlanır. Böylece, genel düşünme yeteneği her birey tarafından belirli bir çerçeve içinde etkilenebilir. Ancak bu olasılık yaş ilerledikçe önemli ölçüde azalır. Buna ek olarak, zekanın bir kısmı anne ve babadan miras alınır.

Batı Avrupalılar, IQ'yu kendileri için ve Batı Avrupa standartlarına göre geliştirmiştir. Bu prosedürün tamamen farklı sosyal yapılara, kültürlere, değerlere ve düşünce biçimlerine sahip insanlara uygulanıp uygulanamayacağı hâlâ tartışmalıdır.

Flynn Etkisi

Sanayileşmiş batı ülkelerinde IQ'nun yıllar geçtikçe arttığı gözlemlenebilir. İlk olarak 1984 yılında James R. Flynn tarafından keşfedilen bu etki, sonraki yıllarda daha fazla araştırıldı ve günümüzde daha fazla çalışmada gözlemlendi.

IQ’da yıllık ortalama 0,3 ila 0,5 puanlık bir artış olduğu varsayılıyor. Bu artış, kadınlar için erkeklerden daha hızlı oluyor. Ancak birçok ülkede tersine bir Flynn etkisi, yani zekâ katsayısında bir düşüş söz konusu!

Gelir ve eğitim harcamalarıyla ilişkili olarak IQ

IQ ile gelir düzeyi arasında bir ilinti olduğu görülüyor. Yüksek gelirli ülkeler en iyi performans gösterenler arasında yer alsa da Çin, Moğolistan ve Doğu Avrupa gibi çok daha düşük gelirli ülkeler de en iyi performans gösterenler arasında yer alıyor.

Öte yandan, eğitim harcamaları yüksek olan ülkeler neredeyse her zaman zeki bir nüfusa sahip oluyor. Tersine durum da her zaman doğru değildir çünkü ilk 30 sıra arasında orta ila düşük eğitim harcamalarına sahip ülkeler de bulunuyor.

Bu sıralamada önde gelen ülkeler sadece en gelişmiş Doğu Asya ülkeleri. Bu ülkelerde ailelerin çocuklarının eğitimine yatırım yapması olağan görülüyor. Eğitim harcamaları diğer ülkelerden daha az değil, ancak herhangi bir hükümet tarafından yapılmaz ya da ödenmez.

Zekâ iklime bağlı mı?

1991 yılından bu yana, amansız sıcaklığın nesiller boyunca IQ'yu etkilediği varsayılıyor. Başlangıçta daha düşük sıcaklıklarda yaşamanın daha yüksek fiziksel uygunluk gerektirdiği ve daha yüksek sosyal taleplere neden olduğu varsayılıyordu.

Kuzey İrlanda'daki Ulster Üniversitesinde profesör olan Richard Lynn, daha düşük sıcaklıkların beyin hacmini artırdığını kabul ediyor. Ancak beyin büyüklüğünün da zekâ ile ilişkili olup olmadığı tartışmalı bir konu!

Genel olarak, sıcak bir iklimin zekâ gelişiminde bir dezavantaj olduğu düşünülüyor. Günümüzde bunun nedeni öncelikle yüksek fiziksel enerji talebi ve bunun sonucunda ortaya çıkan stres olarak görülüyor.

Tabloda sunulan IQ sıralaması çok sayıda uluslararası çalışmanın sonuçlarından oluşturuldu ve 2000'den 2019'a kadar ortalama gelir ve devletin eğitime yaptığı harcamalar karşılaştırıldı.

Norveç, İsveç, Danimarka 98’er puanla 24, 25 ve 26’ncı sırada, Fransa ve ABD 97’er puanla 28 ve 29’uncu sırada, Rusya 97 puanla 32’nci, Yunanistan 91 puanla 42’nci ve Türkiye 87 puanla 59’unc sırada yer alıyor.

Dünya ortalama IQ sıralamasında ilk 20 ülke şöyle:

 1. Hong Kong - 106
 2. Japonya - 106
 3. Singapur - 106
 4. Tayvan - 106
 5. Çin - 104
 6. Güney Kore - 103
 7. Hollanda – 101
 8. Finlandiya – 101
 9. Kanada – 100
 10. Kuzey Kore – 100
 11. Lüksemburg - 100
 12. Macao – 100
 13. Almanya – 100
 14. İsviçre – 100
 15. Estonya – 100
 16. Avustralya – 99
 17. Birleşik Krallık – 99
 18. Grönland - 99
 19. İzlanda – 99
 20. Avusturya - 99

 

YORUM YAZ