Sakaryalı 200 Mühendis haklarını istedi!

09.07.2023 - Pazar 13:02

Sakarya'daki çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yaklaşık 200 mühendis Ankara'daki Kamu Mühendisleri Platformu'nun gerçekleştirdiği basın açıklamasına katıldı. Türkiye'nin her yerinden kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mühendisler özlük haklarının ve maaşlarının iyileştirilmesi için Ankara'da toplanarak yetkililere yeni bir düzenleme çağrısında bulundu.Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında yapılan ara zammın açıklamasının ardından ücretlerde eşitsizlik olduğunu ifade eden kamu mühendisleri,  maaşlarının yeniden düzenlenmesi için Ankara Anıt Parkı'nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Ankara Anıtpark

Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları, Türkiye’nin dört bir yanından maaşlarının arttırılması ve özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle dün Ankara Anıtpark’ta bir araya geldi.200 Mühendis

Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce kamu mühendisinin toplandığı Ankara'ya Sakarya'dan da yaklaşık 200 kamu mühendisi katıldı. Sakarya'daki  çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yaklaşık 200 mühendis özlük haklarının ve maaşlarının iyileştirilmesi için Ankara Anıt Parkı'ndaki basın açıklamasına katıldı.

Basın açıklaması sırasında açılan pankartlardan birinde bulunan ve alfa kuşağı ağzından yazılan "Ben şimdi okuyup mühendis olur muyum? Bu şartlarda asla!" sözleri dikkat çekti.

Kamu Mühendisleri Platformu Sakarya temsilcisi Derviş Özcan yaptığı açıklamada "3-4 yıl öncesinde maaşlarınız doktor ve hakim savcı gibi meslek grubuyla eş değerken, son yıllarda kamu mühendislerinin maaşı bu meslek gruplarının üçte birine düştü. Artık maaşlarımız bizlere bağlı çalışan işçi çalışanlarımızın maaşlarının yarısı haline geldi. Bu durum iş barışını bozmaktadır. Bu ülkenin kalkınmasında ülkemizin, yolunu, barajlarını, trenlerini, iha ve sihalarını, uçaklarını, Sakarya'mızda hızlı trenleri, enerji alanlarında elektrik üretim-dağıtım işlemelerini, tarımını, sağlıkta alanında kullanılan cihazlarını bu meslek grubu planlayıp gerçekleştirmekte ve ayakta tutmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kamu Mühendisleri Platformu adına açıklama yapan Ahsen Yalçın, “Temmuz maaş zammı düzenlemeleri genel bir düzenleme olduğu için kamu mühendislerine etkisi olmamakla beraber kanunlarca denk sayıldığı meslek grupları ile arasındaki gelir farkı daha da açılmıştır. Kamu mühendisi gelirinin, yakın zamana kadar benzer gelire sahip olan ve kamuda mühendise denk kabul edilen mesleklerin gelir seviyesine yükseltilmesini talep ediyoruz. Tüm kazanımların emekliliğe yansıtılmasını talep ediyoruz. Emekli mühendislerimiz için de ilave emeklilik ödeneği gibi bir düzenleme yapılmasını talep ediyoruz.” dedi.

Platform kurucularından olan Ahsen Yalçın konuşmasına şu şekilde devam etti:

Mühendislik matematik ve temel bilimlerin ortaya koyduğu, teorik ve deneysel araştırmalar doğrultusunda tecrübe ve uygulama yoluyla kazanılmış bilgileri akıllıca kullanarak doğadaki madde ve enerjiyi ekonomik, fonksiyonel, ergonomik yöntemler geliştirerek insanoğlu yararına sunan bir meslektir. Mühendislik ve mühendisler hayatımızın her alanında yer almaktadır. Kamu mühendisleri üretim, düzenleme, denetleme, işletme gibi devletin temel görev alanlarında birçok farklı kurum, kuruluşta ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için hizmet etmektedir. Bilişimden enerjiye, savunmadan ulaşıma, sağlıktan gıdaya, tarımdan ormana, turizmden çevreye, sanayiden madene, üst yapıdan alt yapıya, ziraattan adalete, eğitimden güvenliğe kadar akla gelebilecek her alanda kritik noktalarda görev yapmaktadırlar.

Teknik, mali ve hukuki sorumluluklar

Ülkemizde teknik hizmetler sınıfının en üst noktasında görev yapan kamu mühendislerinin üstlendikleri görevler onlara birinci derecede teknik, mali ve hukuki sorumluluklar yüklemektedir. Ayrıca birçok kanun ve yönetmelikte kamuda çalışan mühendislere yapmış oldukları işlerden ötürü iki yıldan başlayıp on beş yıla kadar ciddi sorumluluklar yüklenmektedir. Meslek bazlı yapılan düzenlemeler hiyerarşik yapıyı bozan ücret eşitsizliğine, statüler arasındaki barışın negatif yönde değişmesine, bazı unvanların pozitif ayrışmasına, kamuoyu oluşturamayanların geri planda kalmasına sebep olmuştur. Bu yüzden kamu mühendisleri, kamuda mühendislere denk sayılan mesleklerin ve daha birçok meslek grubunun gelir olarak çok gerisinde kalmıştır. Hatta amiri olduğu personelden dahi oldukça düşük gelire sahiptir. Oluşan bu gelir adaletsizliğinin giderilmesi için; kamuda çalışan tüm mühendislere aldıkları büyük sorumluluğun ve özverili çalışmaların karşılığı olarak 'Teknik Sorumluluk Ödemesi' adı yeni bir ödeme kalemi oluşturulmasını talep ediyoruz

Bilgi birikiminin, deneyimin, tecrübenin değerlendirilmesi ve özel ihtisas gerektiren mühendislik mesleğinin unvan, yetki, kapsam, çalışma şartları, kariyer basamakları, meslekte uzmanlaşma, mesleki gelişimin düzenlenebilmesi için ‘Mühendislik Meslek Kanunu’ talep ediyoruz.Temmuz maaş zammı düzenlemeleri genel bir düzenleme olduğu için kamu mühendislerine etkisi olmamakla beraber kanunlarca denk sayıldığı meslek grupları ile arasındaki gelir farkı daha da açılmıştır. Kamu mühendisi gelirinin, yakın zamana kadar benzer gelire sahip olan ve kamuda mühendise denk kabul edilen mesleklerin gelir seviyesine yükseltilmesini talep ediyoruz. Tüm kazanımların emekliliğe yansıtılmasını talep ediyoruz. Emekli mühendislerimiz için de ilave emeklilik ödeneği gibi bir düzenleme yapılmasını talep ediyoruz. Kamuda çalışan mühendis, mimar, şehir plancısı ve bu mesleklerin emeklilerinin mağduriyetlerin giderilmesi, sorunlarının çözülmesi ve haklı taleplerin karşılanması için devlet yetkililerine sesleniyoruz." İfade edildi.

YORUM YAZ