Çevre Koruma Haftası Ne Zaman? Başlıca Çevre Sorunları Neler?

06.06.2024 - Perşembe 00:13

Çevre Koruma Haftası Ne Zaman?Çevre Müsteşarlığı, 5-11 Haziran tarihlerini Çevre Koruma Haftası olarak belirledi. Bu hafta boyunca, okullarda öğrencilere doğal çevrenin korunmasının önemi anlatılır. Radyo ve televizyonlarda halka çevre kirliliği hakkında bilgiler verilerek, alınması gereken önlemler üzerinde durulur. Gazete ve dergilerde doğal çevrenin korunmasına ilişkin yazılara yer verilir.
Doğal çevrenin korunması amacıyla 1972 yılında İsveç'in Stockholm şehrinde Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı düzenlendi. Bu konferansta çevre sorunları ele alınarak, üye ülkeler çevre kirliliğine karşı ortak çözümler aradılar. Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda, 5 Haziran'ın Dünya Çevre Günü olarak kutlanması kararlaştırıldı. Her yıl, Birleşmiş Milletler'e üye ülkeler 5 Haziran'ı Dünya Çevre Günü olarak kutlar.
Bu amaç doğrultusunda, 1978 yılında Türkiye'de Türkiye Çevre Sorunları Vakfı kuruldu, ardından Çevre Müsteşarlığı oluşturuldu. Başbakanlığa bağlı olan Çevre Müsteşarlığı, 5-11 Haziran tarihlerini Çevre Koruma Haftası olarak kabul etti. Bu hafta boyunca okullarda öğrencilere doğal çevrenin korunmasının önemi öğretilir. Radyo ve televizyon programlarında halka çevre kirliliği hakkında bilgiler verilerek, alınması gereken önlemler üzerinde durulur. Gazeteler ve dergiler de doğal çevrenin korunması konusundaki yazılara yer verir.
Doğal çevrenin kirlenmesi, tüm ülkelerin ortak sorunu haline gelmiştir. Çevre kirliliği, hepimizin günlük yaşamını etkileyen bir olgudur. Uygarlığın gelişmesi ve endüstrileşmenin bir sonucu olarak, fabrikalarda insan gücüne olan ihtiyaç arttı. Kırlarda, köylerde ve doğal çevrede yaşayan insanlar kentlere göç etti. Kent nüfusu önemli ölçüde arttı. Nüfus artışı ve endüstrileşme, kentlerde çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden oldu. Bu sorunların en önemlisi çevre kirliliğidir.
Peki, başlıca çevre sorunları neler?Su kirliliği, deniz hayvanlarının yaşam alanlarını bozar. Kirli sularda avlanan balık ve diğer deniz ürünlerini tüketmemeliyiz ve bu tür sularda yüzmemeliyiz.
Hava kirliliği genellikle yakıtların düzgün şekilde yakılmamasından kaynaklanır. Kirli hava solunum için uygun değildir ve solunum yolu hastalıklarının artmasına neden olur. Solunum organlarımızı yıpratır ve hatta ölümlere yol açabilir.
Toprak kirliliği ise çeşitli ilaç ve gübrelerin aşırı kullanımıyla toprağın tarım için elverişsiz hale gelmesidir. Çiftçiler, tarlada kullanacakları ilaç ve gübre türlerini ziraat mühendislerine veya teknisyenlerine danışmalıdır. Hangi gübrenin hangi toprak türlerinde faydalı olduğunu bilmek önemlidir. Bu nedenle, uzman görüşü almadan ilaç ve gübre kullanılmamalıdır. Toprak kirliliği, toprağın verimliliğini azaltır ve bitki hastalıklarının artmasına yol açar.
Kaynak: Haber Merkezi

YORUM YAZ