Doktorlar işini bırakıyor !

31.07.2023 - Pazartesi 08:22

Ülke genelinde sağlık alanında faaliyet gösteren 19 sendika ve iki aile hekimliği dernekleri federasyonunun katılımıyla kurulan Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu (SABİM) 1 ve 2 Ağustos’ta ülke genelinde iş bırakma eylemi yapacak.

İki günlük iş bırakma eylemi tüm kamu hastaneleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinde yapılacak.
Başta hekimler olmak üzere ebe, hemşire, laboratuvar ve radyoloji teknisyenleri, sosyal hizmet uzmanları ve sair sağlık profesyonelinin tam gün katılacağı eylemde, sadece acil sağlık hizmetleriyle hayati önem arz eden iş ve işlemler sürecek.

SAKARYA'DAKİ HASTANE VE ASM'LERDE DE İŞ BIRAKILACAK

Sendikaların Sakarya temsilcilikleri de iş bırakma eylemiyle ilgili kararlarını duyurdu.
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere ilimizdeki devlet hastaneleri ve aile hekimliklerinde çok sayıda doktorun ve diğer sağlık çalışanlarının iş bırakması bekleniyor.
Doktorların iş bırakması durumunda randevular iptal olacak.

SENDİKALARIN 5 TEMEL TALEBİ

Sakarya'da örgütlü önemli sendikalardan HEKİMSEN tarafından yapılan açıklamada temel talepler; şiddetin önlenmesi, mali haklar, özlük hakları, çalışma koşulları ve liyakat olarak sıralandı.
HEKİMSEN Doğu Marmara Şube Başkanı, SEAH'ta görevli Dr. Mehmet Yıldız; "Yaşanılan tüm problemlerle ilgili resmi yazışmalarımız, basın açıklamalarımız, yazılı ve sosyal medya platformları üzerindeki paylaşımlarımız, çözüm önerilerimiz, diyalog taleplerimiz karşılık bulmamıştır. Haklı taleplerimiz görmezden gelinmiş, var olan sorunlar düzeltilememiş, adaletsizlikler giderilememiş ve üzerine yenileri eklenmiştir" ifadelerini kullandı.

YORUM YAZ