Miras paylaşımında yeni düzenleme geldi

21.08.2023 - Pazartesi 16:21

Son dönemde miras hukuku konusunda yapılan düzenlemeler ve değişiklikler hız kazanmış durumda.

Daha önceleri kendisine miras kaldığını öğrenen hemen herkes ilk iş olarak bir noterin kapısına giderken, yapılan yeni düzenleme sonrası artık bu adet bozulacağa benziyor.

Bundan önce, kardeşlere kalan hisseli tapularda yapılan işlemler için noter tasdikli metinler gerekirken, gelen haberler artık bu kuralın değişeceği yönünde.

Miras payının kardeşlere devri konusunda artık noter onaylı bir sözleşme gerekli olmayacak. Miras payının bir kardeşten diğerine devredilmesi durumunda noter onaylı bir sözleşme zorunluluğu kaldırıldı. Bu değişiklikle birlikte, miras payının kardeşlere geçişi için yazılı bir sözleşme yapmak ve tarafların imzalaması yeterli olacak. Ancak bu sözleşmenin ayrıntılarının iyi bir şekilde belirlenmesi ve tarafların haklarını koruyacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

 

 

PARSELLER TESPİT EDİLMELİ

Hisseli tapu alımı aşamasında da bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Tapu alımı için Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri tamamlanmalı, tapu sınırları belirlenmeli ve parseller tespit edilmelidir. Bu aşamalar, tapu sahibi olacak kişinin haklarını koruması açısından oldukça önemlidir.

Miras kalan evlerin hisseli tapuları da dikkatle yönetilmelidir. Mirasın paylaşımı için kardeşler arasında yazılı bir sözleşme yapılması yeterlidir. Ancak bu sözleşmenin içeriği ve tarafların haklarının korunması önemlidir.

YORUM YAZ