Ticaretin kalbi olacak projede iş yeri ve ofisler için yeni ihale

14.08.2023 - Pazartesi 15:40

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Ticaret Merkezi ofis ve iş yeri satış ihalesi 29 Ağustos Salı günü Büyükşehir Meclis salonunda gerçekleştirilecek. 20 adet bağımsız iş yeri ve ofisin ihalesi yapılacak. 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa çalışmaları devam eden Ticaret Merkezindeki 20 adet bağımsız iş yeri ve ofisin satış ihalesi 29 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda saat 15.00’da başlayacak. İhale kapsamında en düşük bağımsız bölümün muhammen bedeli 1 milyon 765 bin TL iken, en yüksek bağımsız bölümün muhammen bedeli ise 23 milyon 770 bin TL olarak belirlendi. Yapılan açıklamada başvuru ve bilgi almak için Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne müracaat edilebileceği ifade edildi. 

İLAN 

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

 

MADDE –1. İHALELERİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI: 

Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 27.L.1 pafta 633 Ada 159 nolu parsel üzerinde yapılmakta olan Ticaret Merkezinde kat irtifakı tesis edilmiş işbu ilanın 4. maddesindeki tabloda bilgileri sunulan 17 adet işyerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış ihaleleri yapılacaktır. 

 

MADDE–2. ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI: 

İhalelere ait İdari Şartname ve ekleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkalığı, Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 1.000,00 TL (BinTürkLirası) karşılığı temin edilebilir. 

 

MADDE–3. İHALELERİN HANGİ USULLE, NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: 

İhaleler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, 29.08.2023 Salı günü işbu ilanın 4 üncü maddesindeki tabloda belirtilen saatlerde yapılacaktır. 

 

MADDE – 4. SATIŞA KONU EDİLEN TAŞINMAZLARIN MUHAMMEN BEDELLERİ, GEÇİCİ TEMİNATLARI, İHALE SAATLERİ: 

Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 27.L.1 pafta 633 ada 159 nolu parsel üzerinde yapılmakta olan Ticaret Merkezinde satışa sunulan kat irtifakı tesis edilmiş bağımsız bölümlerin; konum, kat, bağımsız bölüm numarası, brüt alanı, net alanı, otoparkı olup olmadığı, muhammen bedeli, geçici teminat bedeli ve ihale saati bilgileri aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup, ihalelerin sonucunda belirlenen ihale bedeli peşin veya kanuni faiz uygulanarak taksitle tahsil edilecektir. 

 

Sıra No  Konum ve Kat Bilgisi  Bağımsız Bölüm Numarası  Brüt Alan (m²)  Net Alan  (m²)  Otopark  Muhammen Bedeli  Geçici Teminatı  İhale Saati 
1  A Giriş Zemin Kat  6  58,46  49,94    5.995.000,00 ₺  179.850,00 ₺  15.30 
2  B Giriş Zemin Kat  26  90,26  32,86  2 Nolu  3.650.000,00 ₺  109.500,00 ₺  15.35 
3  A Giriş 1. Kat  38  131,87  57,13  10 Nolu  3.145.000,00 ₺  94.350,00 ₺  15.40 
4  A Giriş 1. Kat  39  129,19  54,45  11 Nolu  3.000.000,00 ₺  90.000,00 ₺  15.45 
5  A Giriş 1. Kat  40  133,20  58,46  12 Nolu  3.215.000,00 ₺  96.450,00 ₺  15.50 
6  A Giriş 1. Kat  41  131,28  56,54  13 Nolu  3.110.000,00 ₺  93.300,00 ₺  15.55 
7  A Giriş 1. Kat  46  126,75  52,01  18 Nolu  2.445.000,00 ₺  73.350,00 ₺  16.00 
8  A Giriş 1. Kat  47  125,22  50,48  19 Nolu  2.375.000,00 ₺  71.250,00 ₺  16.05 
9  A Giriş 1. Kat  48  168,76  94,02  20 Nolu  4.420.000,00 ₺  132.600,00 ₺  16.10 
10  A Giriş 1. Kat  49  163,40  88,66  21 Nolu  4.170.000,00 ₺  125.100,00 ₺  16.15 
11  A Giriş 1. Kat  50  150,02  75,28  22 Nolu  3.540.000,00 ₺  106.200,00 ₺  16.20 
12  B Giriş 1. Kat  75  127,04  47,06  47 Nolu  1.840.000,00 ₺  55.200,00 ₺  16.25 
13  B Giriş 1. Kat  76  133,53  53,55  48 Nolu  2.090.000,00 ₺  62.700,00 ₺  16.30 
14  B Giriş 1. Kat  78  163,35  83,37  50 Nolu  3.252.000,00 ₺  97.560,00 ₺  16.35 
15  B Giriş 1. Kat  80  144,14  64,16  52 Nolu  2.505.000,00 ₺  75.150,00 ₺  16.40 
16  B Giriş 2. Kat  83  133,53  53,55  55 Nolu  1.928.000,00 ₺  57.840,00 ₺  16.45 
17  B Giriş 2. Kat  84  128,99  49,01  56 Nolu  1.765.000,00 ₺  52.950,00 ₺  16.50 

 

MADDE – 5. İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER: 

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, aşağıda belirtilen evrakları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlayıp eksiksiz bir şekilde 29.08.2023 Salı günü saat 11.00’a kadar Sakarya Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne elden teslim etmeleri veya ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla göndermeleri gerekmektedir. 

 

Gerçek Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar: 

 1. Gerçek kişinin bizzat ihaleye katılması halinde gerçek kişinin Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi) 
 1. Gerçek kişinin Nüfus Kayıt Örneği (Aslı ve Fotokopisi) 
 1. Gerçek kişinin İkametgâh Senedi (Aslı ve Fotokopisi) 
 1. Vekâleten katılması halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi) 
 1. Vekâleten katılması halinde, Vekilin Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi) 
 1. Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış İhale Şartnamesi (Aslı)  
 1. İhale şartnamesi bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı) 
 1. Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge (Aslı) 
 1. Teminat Bedellerinin iadesi için IBAN Bilgisini gösterir bankadan alınmış belge veya yazılı beyan(Aslı) 
 1. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden “Borcu Yoktur Belgesi” (Aslı) 
 1. EKAP Yasaklılık Sorgulama modülü üzerinden alınmış yasaklılık sorgulaması dokümanı (Aslı)  

 

 

Tüzel Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar: 

 1. Ticaret sicil gazetesi veya ticari faaliyet yürütmüyorsa tüzük, vakıf senedi, vb. belge (Aslı/Noter Tasdikli sureti/İlgili kurumundan alınmış ıslak imzalı belge veya e-imzalı doğrulatılabilir belge ve Fotokopisi) 
 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi) 
 1. Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi) 
 1. Vekâleten katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi) 
 1. Vekâleten katılması halinde Vekilin Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi) 
 1. Teminat Bedellerinin iadesi için IBAN Bilgisini gösterir bankadan alınmış belge veya yazılı beyan(Aslı) 
 1. Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge (Aslı) 
 1. Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış İhale Şartnamesi (Aslı)  
 1. İhale şartnamesi bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı) 
 1. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi” (Aslı) 
 1. Tüzel kişiliğin Kanuni adresini belirten adres beyanı (Aslı)  
 1. EKAP Yasaklılık Sorgulama modülü üzerinden alınmış yasaklılık sorgulaması dokümanı (Aslı)  

 

Önemli Not: 

Noterden tasdikli istenen vekâletname ve tüzel kişiler için istenen teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri belgeleri üzerlerinde geçerlilik tarihi varsa, üzerlerindeki geçerlilik tarihine kadar geçerlidir. Üzerinde geçerlilik tarihi olmayan vekâletname ve tüzel kişiler için istenen teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri belgelerinin ihalenin yapıldığı tarih itibari ile son bir yıl içinde düzenlenmiş olması veya ihalenin yapıldığı tarih itibari ile noterce son bir yıl içinde tasdik edilmiş olması gerekmektedir. 

 

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE 

İLAN OLUNUR 

 

İLAN 

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

 

MADDE –1. İHALELERİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI: 

Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 27.L.1 pafta 633 Ada 159 nolu parsel üzerinde yapılmakta olan Ticaret Merkezinde kat irtifakı tesis edilmiş işbu ilanın 4. maddesindeki tabloda bilgileri sunulan 3 adet işyerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış ihaleleri yapılacaktır. 

 

MADDE–2. ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI: 

İhalelere ait İdari Şartname ve ekleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkalığı, Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 1.000,00 TL (BinTürkLirası) karşılığı temin edilebilir. 

 

MADDE–3. İHALELERİN HANGİ USULLE, NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: 

İhaleler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36 ncı maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, 29.08.2023 Salı günü işbu ilanın 4 üncü maddesindeki tabloda belirtilen saatlerde yapılacaktır. 

 

MADDE – 4. SATIŞA KONU EDİLEN TAŞINMAZLARIN MUHAMMEN BEDELLERİ, GEÇİCİ TEMİNATLARI, İHALE SAATLERİ: 

Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 27.L.1 pafta 633 ada 159 nolu parsel üzerinde yapılmakta olan Ticaret Merkezinde satışa sunulan kat irtifakı tesis edilmiş bağımsız bölümlerin; konum, kat, bağımsız bölüm numarası, brüt alanı, net alanı, otoparkı olup olmadığı, muhammen bedeli, geçici teminat bedeli ve ihale saati bilgileri aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup, ihalelerin sonucunda belirlenen ihale bedeli peşin veya kanuni faiz uygulanarak taksitle tahsil edilecektir. 

 

Sıra No  Konum ve Kat Bilgisi  Bağımsız Bölüm Numarası  Brüt Alan (m²)  Net Alan  (m²)  Otopark  Muhammen Bedeli  Geçici Teminatı  İhale Saati 
1  A Giriş Zemin Kat  7  342,90  334,38    23.770.000,00 ₺  713.100,00 ₺  15.00 
2  A Giriş Zemin Kat  8  86,07  77,55    9.310.000,00 ₺  279.300,00 ₺  15.10 
3  B Giriş Zemin Kat  29  127,56  119,04    10.475.000,00 ₺  314.250,00 ₺  15.20 

 

MADDE – 5. İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER: 

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, aşağıda belirtilen evrakları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci maddesine göre hazırlayıp, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 38 inci maddesine göre eksiksiz bir şekilde ihale günü ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olacak şekilde elden teslim etmeleri veya posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir. 

 

Gerçek Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar: 

 1. Gerçek kişinin bizzat ihaleye katılması halinde gerçek kişinin Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi) 
 1. Gerçek kişinin Nüfus Kayıt Örneği (Aslı ve Fotokopisi) 
 1. Gerçek kişinin İkametgâh Senedi (Aslı ve Fotokopisi) 
 1. Vekâleten katılması halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi) 
 1. Vekâleten katılması halinde, Vekilin Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi) 
 1. Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış İhale Şartnamesi (Aslı)  
 1. İhale şartnamesi bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı) 
 1. Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge (Aslı) 
 1. Teminat Bedellerinin iadesi için IBAN Bilgisini gösterir bankadan alınmış belge veya yazılı beyan(Aslı) 
 1. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden “Borcu Yoktur Belgesi” (Aslı) 
 1. EKAP Yasaklılık Sorgulama modülü üzerinden alınmış yasaklılık sorgulaması dokümanı (Aslı)  
 1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci maddesine göre hazırlanmış teklif mektubu(Aslı) 

 

Tüzel Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar: 

 1. Ticaret sicil gazetesi veya ticari faaliyet yürütmüyorsa tüzük, vakıf senedi, vb. belge (Aslı/Noter Tasdikli sureti/İlgili kurumundan alınmış ıslak imzalı belge veya e-imzalı doğrulatılabilir belge ve Fotokopisi) 
 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi) 
 1. Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi) 
 1. Vekâleten katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi) 
 1. Vekâleten katılması halinde Vekilin Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi) 
 1. Teminat Bedellerinin iadesi için IBAN Bilgisini gösterir bankadan alınmış belge veya yazılı beyan(Aslı) 
 1. Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge (Aslı) 
 1. Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış İhale Şartnamesi (Aslı)  
 1. İhale şartnamesi bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı) 
 1. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi” (Aslı) 
 1. Tüzel kişiliğin Kanuni adresini belirten adres beyanı (Aslı)  
 1. EKAP Yasaklılık Sorgulama modülü üzerinden alınmış yasaklılık sorgulaması dokümanı (Aslı)  
 1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci maddesine göre hazırlanmış teklif mektubu(Aslı) 

 

 

 

Önemli Not: 

Noterden tasdikli istenen vekâletname ve tüzel kişiler için istenen teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri belgeleri üzerlerinde geçerlilik tarihi varsa, üzerlerindeki geçerlilik tarihine kadar geçerlidir. Üzerinde geçerlilik tarihi olmayan vekâletname ve tüzel kişiler için istenen teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri belgelerinin ihalenin yapıldığı tarih itibari ile son bir yıl içinde düzenlenmiş olması veya ihalenin yapıldığı tarih itibari ile noterce son bir yıl içinde tasdik edilmiş olması gerekmektedir. 

 

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE 

İLAN OLUNUR 

YORUM YAZ