Tatlıpınar enerji halka arz kaç lot verecek? Tatlıpınar enerji halka arz hangi bankalarda var? Tatlıpınar enerji halka arz katılım endeksine uygun mu?

09.08.2023 - Çarşamba 09:13

Tatlıpınar, halka arz tarihi 10- 11 Ağustos olarak belirlendi.

Tatlıpınar, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.

Tatlıpınar, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.

Tatlıpınar 22,50 TL'den halka arz olacak.

Tatlıpınar hisse kodu #TATEN olarak belirlendi.

Tatlıpınar şirketi 70,200,000 lot veriyor.

Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.

Halka arz, hisse senetlerinin çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı olarak tanımlanabilir.

İnternet üzerindeki çeşitli kaynaklarda, Şirketlerin kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla özkaynak yoluyla senet ihraç ederek (fonlama) kaynak sağlaması olarak tanımlanmıştır. Bunun dışında, şirketlerin kaynak ihtiyaçlarını karşılamak için yabancı kaynaklardan borç alması da mümkündür.

Halka Arz Yöntemleri

Halka arz yöntemleri 3 Nisan 2010 tarihinde, Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği ile düzenlenmiştir.

İlgili tebliğ üç farklı halka arz yöntemi içermektedir:

Borsa'da Satış Yöntemi : Sermaye piyasası araçlarının ilgili Borsa düzenlemeleri çerçevesinde Borsa'da satışa sunulmasını,

Talep Toplama Yöntemi: Yatırımcıların satışa sunulan sermaye piyasası araçlarına ilişkin taleplerinin toplanarak bu taleplerin önceden belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilmesi yoluyla satışını,

Talep Toplanmaksızın Satış Yöntemi: Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklardan, nitelikleri belirlenmiş ortaklıklar dışında kalanların paylarının kendileri ya da aracı kuruluşlar vasıtasıyla belirli bir fiyat tespit edilerek, yatırımcılardan talep toplanmaksızın halka arz yoluyla satışını ifade eder.

Etiketler
YORUM YAZ